Mapa trate 10 km

 
Dĺžka trate: 10 km
Celkové prevýšenie: ↑222 ↓222


 
Spoločný štart bude pri ZŠ s MŠ, odtiaľ sa pobeží ulicami Kubách: Kukučínova, Hornádska, Hviezdoslavova okolo školy až na koniec Školskej ul., odtiaľ sa bude bežať približne 1,5 km, miernym kopcom po poľnej ceste s pekným panoramatickým výhľadom na Hornádsku dolinu. Po prebehnutí krátkym úsekom v lesíku, sa dostanete na lúku po ktorej budete zbiehať a zároveň sa otáčať späť k obci. Následne sa dostanete na stretávku s 5 km traťou (približne na ôsmom kilometri) a budete pokračovať až na hlavnú cestu 3074, záverečný kilometer pôjde už iba miernym klesaním až do cieľa.
Spoločný štart bude pri ZŠ s MŠ, odtiaľ sa pobeží ulicami Kubách: Kukučínova, Hornádska, Hviezdoslavova okolo školy až na koniec Školskej ul., odtiaľ sa bude bežať približne 1,5 km, miernym kopcom po poľnej ceste s pekným panoramatickým výhľadom na Hornádsku dolinu. Po prebehnutí krátkym úsekom v lesíku, sa dostanete na lúku po ktorej budete zbiehať a zároveň sa otáčať späť k obci. Následne sa dostanete na stretávku s 5 km traťou (približne na ôsmom kilometri) a budete pokračovať až na hlavnú cestu 3074, záverečný kilometer pôjde už iba miernym klesaním až do cieľa.

 

Mapa trate 10 Km/Strava

www.strava.com/activities/1809799867

Mapa trate 5 km

Dĺžka trate: 5,4 km
Celkové prevýšenie: ↑66 ↓66

Spoločný štart bude pri ZŠ s MŠ, odtiaľ sa pobeží ulicami Kubách: Kukučínova, Hornádska, Hviezdoslavova okolo školy až na koniec Školskej ul., odtiaľ sa bude bežať približne 2 km po poľnej ceste s pekným panoramatickým výhľadom na Hornadsku dolinu až na hlavnú cestu 3074, záverečný kilometer pôjde už iba miernym klesaním až do cieľa.