REGISTRÁCIA UKONČENÁ

Registrácia

 
 
  • Informácie a registrácia: Každý pretekár sa môže prihlásiť do 1.10. 2017 cez web stránku Pretekaj.sk (viď. nižšie - vyplnenie prihlášky ) alebo v deň preteku (7.10.2017) Štartovné uhradí každý účastník pri prezentácii v mieste štartu dňa 1.10.2017
    Požiadavky na informácie píšte na e-mailovú adresu registrácie: paolo717@azet.sk

  •  Štartovné: pre registrovaných do 1.10.2017 je štartovné 7,-€, v deň preteku 10-,€, štartovné pre Juniorov/Juniorky do 1.10.2017 je 3,50€ v deň preteku 5€. Žiacke kategórie bez štartovného. 

  • Podmienky štartu: Účastníci preteku budú štartovať na vlastné riziko, čo potvrdia vlastnoručným podpisom pri prezentácii. Každý pretekár je povinný si zabezpečíť doplnkové zdravotné poistenie.