Propozície 6. ročníka behu „ Kubašská 10° “ 

 
 
 
 • Organizátor pretekuObecný úrad Spišské Bystré v spolupráci s Klubom turistov Spišské Bystré, ZŠ s MŠ Spišské Bystré.
 • Termín preteku : 17.Október.2020

 • Štart: 13:30 hod , hromadný pre všetky kategórie

 • Miesto štartu a cieľa: vonkajšie ihrisko pri ZŠ s MŠ Spišské Bystré

 • Dĺžka trate: 10 km/ 5 km – od 16 rokov bez obmedzenia veku Muži/Ženy

 • Prevýšenie trate: ↑222 ↓222

 • Povrch:   asfalt 20%, trail 60%, šotolina20%

 • Občerstvenie: len na 10 km trati.

 • Certifikovaná: Nie, ale o to krajšia a náročnejšia

 • Informácie a registrácia: Každý pretekár sa môže prihlásiť do 14.10.2020 cez web stránku Pretekaj.sk alebo v deň preteku (17.10.2020) Štartovné uhradí každý účastník pri prezentácii v mieste štartu dňa 17.10.2020. Požiadavky na informácie píšte na e-mailovú adresu registrácie: paolo717@azet.sk

 • Štartovné: pre registrovaných do 14.10.2020 je štartovné 7,-€, v deň preteku 10-,€, štartovné pre Juniorov/Juniorky do 14.10.2020
   je 3,50€ v deň preteku 5€. Žiacke kategórie bez štartovného. 

 • Podmienky štartu: 

 • !!! PODUJATIE SA USKUTOČNÍ NA ZÁKLADE NARIADENÍ VLÁDY V SUVISLOSTI S COVID-19 SA TENTO PRETEK USKUTOČNÍ BEZ OBECENSTVA. ČOSKORO UVEDIEME ĎALŠIE PODROBNOSTI. SLEDUJTE PROSÍM NAŠE STRÁNKY!!!
 • Účastníci preteku budú štartovať na vlastné riziko, čo potvrdia vlastnoručným podpisom pri prezentácii.     Každý pretekár je povinný si zabezpečíť doplnkové zdravotné poistenie.

 • Časový harmonogram:

 1. 12:00-13:00 prezentácia

 2. 13:05-13:25 výklad trate

 3. 13:30 štart preteku

 4. 14:10 prvý pretekár v cieli

 5. 15:00 všetci pretekári v cieli

 6. 15:40 vyhlasovanie výsledkov

 • Kategórie:

10 km

JM/ juniori 16 -18 rokov / Potvrdenie rodiča !

JF/ juniorky 16 -18 rokov / Potvrdenie rodiča !

MA/ muži do 39 rokov 

MB/ muži 40 – 49 rokov

MC/ muži 50 a viac rokov 

FA/ ženy do 34 rokov 

FB/ ženy 35 – 49 rokov

FC/ ženy 50 a viac rokov

žiaci 11 – 12 rokov - dĺžka trate 800m

žiačky 11 – 12 rokov - dĺžka trate 800m

dorastenci 13 – 15 rokov  - dĺžka trate 2 km

dorastenky 13 – 15 rokov - dĺžka trate 2 km

 

5 km – od 16 rokov bez obmedzenia veku Muži/Ženy 

 

 

Ceny: Prví traja pretekári v každej kategóri budú odmenení vecnými cenami 

 

Účastnícky benefit

 • Občerstvenie na 10km trati (v súlade s hygienickými nariadeniami COVID-19)
 • Občerstvenie v cieli (v súlade s hygienickými nariadeniami COVID-19)
 • Štartovné číslo
 • Prezentačný darček

 

Šatne: možnosť využiť šatne a sprchy v telocvični (v súlade s hygienickými nariadeniami COVID-19)

 

Doprava: Preteky sa konajú bez vylúčenia dopravy mimo priestorov štartu a cieľa, preto organizátor vyzýva účastníkov na zvýšenú opatrnosť, pozornosť a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky pre peších chodcov.

 

Zdravotné zabezpečenie: zabezpečuje organizátor (v súlade s hygienickými nariadeniami COVID-19). Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.

 

Dôležité upozornenie: Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zrušiť ich alebo zmeniť trať v prípade mimoriadne nepriaznivých podmienok.